TNO Energiearmoede kaart Nederland

Per gemeente en wijk

Gebaseerd op cijfers van het CBS heeft TNO de energiearmoede in kaart gebracht naar aard, omvang en regionale spreiding van de energiearmoede in ons land. Deze interactieve kaart geeft de energiearmoede weer per gemeente en wijk.

Energiearmoede is gemeten als het % huishoudens met enerzijds een laag inkomen en anderzijds óf hoge energiekosten óf een woning met een relatief lage energetische kwaliteit.

Meer informatie: www.tno.nl